Koniczynki

Dzieci 5-6 letnie

Nauczyciele prowadzący:  mgr Małgorzata Tarach-Malik, mgr Dagmara Niedźwiedź

Woźna oddziałowa: Anna Śmiałek