Kotki

Dzieci 4-letnie

Nauczyciele: mgr Dorota Putowska, mgr Magdalena Makuch

Woźna oddziałowa: Marta Leszkiewicz