O nas

Przedszkole nr 35 w Lublinie

MISJA I WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasze przedszkolaki – Mali odkrywcy wielkiego świata rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, są dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole, chętnie podejmują nowe wyzwania, dobrze radzą sobie pokonując trudności.

Mają bogatą wiedzę o sobie i świecie oraz umiejętność życia w zgodzie z przyrodą.

        Przedszkole nr 35, to przede wszystkim ludzie otwarci na współpracę i zaangażowani rodzice. Ambitni pracownicy tworzą dobry klimat wychowawczy i warunki do nowoczesnej edukacji na najwyższym poziomie.

Tworzymy wspaniałe przedszkole dla dobra dziecka.