Ogólnopolski Program Dwujęzyczny Przedszkolak.

Grupa dzieci 6-letnich „Myszki” od września do grudnia brała udział w realizacji Ogólnopolskiego Programu Fundacji Dwujęzyczny Przedszkolak, którego koordynatorem była p. Karolina Stawska. Realizowane zadania zostały ocenione przez Jury Fundacji jako zgodne z przyjętymi kryteriami założeń programu. W związku z tym Jury zdecydowało przyznać nagrodę koordynatora projektu w naszym przedszkolu, której wręczenie odbędzie się podczas Kongresu Dwujęzyczności w styczniu.