Biedronki

Dzieci 3 – 4 letnie

Nauczyciele prowadzący: mgr Dorota Kruk, mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek, mgr Magdalena Makuch

Pomoc nauczyciela: Edyta Wrześniewska

Woźna oddziałowa: Małgorzata Kliczka


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj