Biedronki

Dzieci 3 – 4 letnie

Nauczyciele prowadzący: mgr Dorota Kruk, mgr Katarzyna Jesionek-Karczmarek, mgr Justyna Zaborek

Pomoc nauczyciela: Edyta Wrześniewska

Woźna oddziałowa: Marta Leszkiewicz