UWAGA!

Zawieszenie  zajęć w Przedszkolu Nr 35 w Lublinie  na 4 dni

Szanowni Państwo Rodzice

 W związku  z zaistnieniem w naszym przedszkolu sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego ( potwierdzona obecność koronawirusa u pracownika obsługi ) w oparciu  o  pozytywną opinię wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Lublinie  oraz zgodę organu prowadzącego na zawieszenie zajęć  :

1/ Ogranicza się  w całości  funkcjonowania Przedszkola nr 35 w Lublinie ,na czas oznaczony
od 19 października 2020r do  22 października 2020r.

2/ W okresie od 10 października 2020r do 22 października 2020r  wprowadza się zdalne  nauczanie we wszystkich oddziałach przedszkolnych w zakresie wszystkich zajęć. 

Podstawa prawna:  § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   oraz § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5  rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C. OVID-19

Prosimy Państwa Rodziców  o niebagatelizowanie  objawów chorobowych,  wyeliminowanie kontaktów z osobami niebędącymi domownikami  i dbałość o higienę.   

W trosce o  kontynuowanie procesów  wielokierunkowego wspomaganie rozwoju dzieci  i jak najlepsze  przygotowanie do szkoły  dzieci 6 letnich  bardzo  prosimy Państwa  o  współpracę z nami  w realizacji programów wychowania przedszkolnego. Prosimy o  umożliwienie dzieciom   aktywności
z uwzględnieniem  naszych propozycji sytuacji edukacyjnych , które prześlemy Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ogólnodostępne źródła  informacyjne podają, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu COVID-19, obowiązywał do 20 września. Obecnie istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W myśl tych przepisów w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia  przedszkola – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Wymagane jest złożenie u pracodawcy stosownego wniosku i oświadczenia.

Życzę Państwu Rodzicom i naszym przedszkolakom  zdrowia i spokojnego funkcjonowania
w   utrudnionych warunkach spowodowanych pandemią.

Do zobaczenia w piątek 23 października 2020r.

Pozdrawiam serdecznie                        Renata Cioch Dyrektor Przedszkola nr 35  w Lublinie

UWAGA!

Zawieszenie  zajęć w Przedszkolu Nr 35 w Lublinie  na 4 dni

Szanowni Państwo Rodzice

 W związku  z zaistnieniem w naszym przedszkolu sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego ( potwierdzona obecność koronawirusa u pracownika obsługi ) w oparciu  o  pozytywną opinię wydaną przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Lublinie  oraz zgodę organu prowadzącego na zawieszenie zajęć  :

1/ Ogranicza się  w całości  funkcjonowania Przedszkola nr 35 w Lublinie ,na czas oznaczony
od 19 października 2020r do  22 października 2020r.

2/ W okresie od 10 października 2020r do 22 października 2020r  wprowadza się zdalne  nauczanie we wszystkich oddziałach przedszkolnych w zakresie wszystkich zajęć. 

Podstawa prawna:  § 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   oraz § 1 ust. 1i 2 , § 2 ust. 1i 5  rozporządzenia MEN z 12.08.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C. OVID-19

Prosimy Państwa Rodziców  o niebagatelizowanie  objawów chorobowych,  wyeliminowanie kontaktów z osobami niebędącymi domownikami  i dbałość o higienę.   

W trosce o  kontynuowanie procesów  wielokierunkowego wspomaganie rozwoju dzieci  i jak najlepsze  przygotowanie do szkoły  dzieci 6 letnich  bardzo  prosimy Państwa  o  współpracę z nami  w realizacji programów wychowania przedszkolnego. Prosimy o  umożliwienie dzieciom   aktywności
z uwzględnieniem  naszych propozycji sytuacji edukacyjnych , które prześlemy Państwu za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Ogólnodostępne źródła  informacyjne podają, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznawany z powodu COVID-19, obowiązywał do 20 września. Obecnie istnieje możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przyznawanego zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W myśl tych przepisów w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia  przedszkola – zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu rodzicowi dziecka do lat 8 przez łączny okres 60 dni w roku (na wszystkie dzieci). Wymagane jest złożenie u pracodawcy stosownego wniosku i oświadczenia.

Życzę Państwu Rodzicom i naszym przedszkolakom  zdrowia i spokojnego funkcjonowania
w   utrudnionych warunkach spowodowanych pandemią.

Do zobaczenia w piątek 23 października 2020r.

Pozdrawiam serdecznie                        Renata Cioch Dyrektor Przedszkola nr 35  w Lublinie