Koniczynki

Dzieci 3-4 letnie

Nauczyciele prowadzący:  mgr Małgorzata Tarach-Malik, mgr Alina Lenard, mgr Małgorzata Leszek

Pomoc nauczyciela: Edyta Wrześniewska

Woźna oddziałowa: Anna Śmiałek


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc listopad