Kotki

Dzieci 5-letnie

Nauczyciele prowadzący: mgr Dorota Putowska, mgr Justyna Zaborek

Woźna oddziałowa: Teresa Trzcińska