Motylki

Dzieci 4 -letnie

Nauczyciele prowadzący:  mgr Małgorzata Leszek, mgr Anna Chruściel

Woźna oddziałowa: Katarzyna Urbanik


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc czerwiec