Słoneczka

Dzieci  5-letnie

Nauczyciele prowadzący:  mgr Mirosława Sarnowska, mgr Małgorzata Miazek

Woźna oddziałowa: Bożena Pawlak


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj