Żabki

Dzieci  3-letnie

Nauczyciele prowadzący: mgr Ewelina Wolska, mgr Alina Lenard, mgr Mirosława Sarnowska

Pomoc nauczyciela: Ewa Baran

Woźna oddziałowa: Marta Połoszczańska-Gołofit


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj