Żuczki

Dzieci 5 – 6 letnie

Nauczyciele prowadzący: mgr Karolina Stawska, mgr Magdalena Sidor

Woźna oddziałowa: Barbara Sawicka